“Rahman” Rahmeti Bol olan anlamındadır..

Tefsir Rivayete Göre Rahman suresinin iniş sebebi:

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

 

( Ayet 17. ) O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Güneş dünyanın herhangi bir noktasında batarken aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla güneş bir yerde doğarken aynı anda, bir başka yerde batmaktadır. Buna göre itibarî olarak güneşin bir tam gün içinde iki doğuşu ve iki batışı bulunmaktadır. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı farklı noktalar dikkate alınacak olursa, buna göre bir çok “Doğu” ve bir çok “Batı” dan sözedilebilir. (Bakınız Saffât sûresi, âyet, 5 ve dipnotu.)

( Ayet 19. ) (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

Benzer ifadeler için bakınız: Furkân sûresi, âyet, 53.

( Ayet 39 ) İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

Çünkü her şey kayıt altına alınmıştır.

Rahman Suresinin Meali; Uludağ üniversitesi islam Hukuku öğretim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tarafından hazırlanmıştır ve Ahmed Deniz tarafından okunup seslendirilmiştir. Okuduğunuz Tefsir Rivayet bölümü Diyanet işleri başkanlığı sitesinden alınmıştır. Sesli Rahman suresini mp3 formatında Cep telefonunuza indirebilir ayrıca Görüntülü videosunu da bedava bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cep Telefonu için MP3 Formatında ücretsiz 27. Cüz indir. Bilgisayar için kaliteli Formatta bedava 27. Cüz indir.

 

none