“Ra’d” Gök gürültüsü anlamındadır..

Tefsir Rivayete Göre Ra’d suresinin iniş sebebi:

Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre adını, 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinden almıştır. “Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.

( Ayet 1, ) Elif Lâm Mîm Râ.

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

( Ayet 2, )  Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a

Arş, kudret ve hakimiyet tahtı, sınırsız kudret makamı demektir.

( Ayet 3, ) O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır.

Botanik biliminin açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere bitkilerde üreme, erkek ve dişi organlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu erkek ve dişi organlar bazan aynı çiçekte, bazan ayrı çiçeklerde, bazan da hurmada olduğu gibi ayrı ağaçlardaki çiçeklerde olabilmektedir.

( Ayet 11, )  İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.

“Koruyucu Melekler” için ayrıca En’âm sûresinin 61. âyetine bakınız.

( Ayet 39. ) Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır.

“Ana kitap” için ayrıca bakınız: Zuhruf sûresi, ayet, 4.

Rad Suresinin Meali; Uludağ üniversitesi islam Hukuku öğretim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tarafından hazırlanmıştır ve Ahmed Deniz tarafından okunup seslendirilmiştir. Okuduğunuz Tefsir Rivayet bölümü Diyanet işleri başkanlığı sitesinden alınmıştır. Sesli Rad suresini mp3 formatında Cep telefonunuza indirebilir ayrıca Görüntülü videosunu da bedava bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cep Telefonu için MP3 Formatında ücretsiz 13. Cüz indir. Bilgisayar için kaliteli Formatta bedava 13. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives