“Kalem” Türkçe olarak kullandığımız Kalem anlamındadır..

Rivayete Göre Kalem suresinin iniş sebebi:

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir.

( Ayet 1. ) Nûn.

Bu harf ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

( Ayet 9. ) İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.

Âyette müşriklerin, Resûlüllah’tan tevhid mücadelesinde tavizkâr davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, birtakım çirkin maksatlarını kabüllenip eleştirmemesi yönündeki isteklerine işaret edilmektedir. Rasûlüllah’ın onlara karşı böyle tavizkâr davranması durumunda onların da kendisine karşı yumuşak davranacaklarına dikkat çekilmektedir.

( Ayet 48. ) Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.

Yûnus Peygamber’in bu duası için Enbiyâ sûresinin 87. âyetine ve Sâffât sûresinin 139-148 âyetlerine bakınız.

Kalem Suresinin Meali; Uludağ üniversitesi islam Hukuku öğretim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tarafından hazırlanmıştır ve Ahmed Deniz tarafından okunup seslendirilmiştir. Okuduğunuz Tefsir Rivayet bölümü Diyanet işleri başkanlığı sitesinden kaynak gösterilip alınmıştır. Sesli Kalem suresini mp3 formatında Cep telefonunuza indirebilir ayrıca Görüntülü videosunu da bedava bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cep Telefonu için MP3 Formatında ücretsiz 29. Cüz indir. Bilgisayar için kaliteli Formatta bedava 29. Cüz indir.

 

none