“Müddessir”  örtünüp bürünen anlamındadır..

Rivayete Göre Müddessir suresinin iniş sebebi:

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

( Ayet 4. ) Nefsini arındır.

Bu âyet, “Elbiseni temizle” şeklinde de tercüme edilebilir. Nitekim zahiri anlamı böyledir.

( Ayet 5. ) Şirkten uzak dur.

Bu âyet, “Pisliklerden ve günahlardan uzak dur” şeklinde de tercüme edilebilir.

( Ayet 15. ) Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.

Âyetin iniş sebebi olarak müşrik liderlerden Velid b. Muğîre gösterilmektedir. Ancak âyetin hükmü geneldir. 

( Ayet 39. ) Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.

Bu âyet, “Ancak amel defterleri sağdan verilenler başka”, şeklinde de tercüme edilebilir.

Müddessir Suresinin Meali; Uludağ üniversitesi islam Hukuku öğretim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tarafından hazırlanmıştır ve Ahmed Deniz tarafından okunup seslendirilmiştir. Okuduğunuz Tefsir Rivayet bölümü Diyanet işleri başkanlığı sitesinden kaynak gösterilip alınmıştır. Sesli Müddessir suresini mp3 formatında Cep telefonunuza indirebilir ayrıca Görüntülü videosunu da bedava bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cep Telefonu için MP3 Formatında ücretsiz 29. Cüz indir. Bilgisayar için kaliteli Formatta bedava 29. Cüz indir.

 

none